Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 Pavel Jampílek, IČ: 64796370, DIČ: CZ6704252313

(dodavatel)

Nákupní řád

Základní informace:
Základní povinností kupujícího před započetím nákupu je důkladně se seznámit s tímto nákupním řádem, dodacími podmínkami a reklamačním řádem. Ceny zboží v prodejně jsou  uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH), není-li výslovně uvedeno jinak. Při dodání zboží přepravcem je kupujícímu účtován manipulační poplatek - odbavení zásilky a přepravné (případně poplatek za dobírku).


Nákup zboží a vytvoření objednávky:

Pokud jste již registrovaným zákazníkem, použijte nejdříve funkci Přihlášení a zadejte své přihlašovací jméno a heslo. Objednáváte-li si v naší prodejně poprvé, budete později vyzváni k zadání identifikačních údajů. Máte-li o zboží zájem bez předchozí prohlídky v naší "kamenné" prodejně, vložte ho do nákupního košíku kliknutím na tlačítko KOUPIT nebo kliknutím na symbol nákupního košíku. Vložením zboží do košíku dáváte souhlas s našimi obchodními podmínkami. Vámi vybrané zboží je od tohoto okamžiku umístěno v košíku, jehož obsah máte možnost kdykoli zkontrolovat kliknutím na košík v záhlaví stránky. Tímto úkonem se přesunete do pohledu Košíku a získáte okamžitě informaci o aktuálním obsahu objednávky. Kliknutím na Pokladnu vyberete způsob platby, dopravy a budete požádáni o potvrzení objednávky, čímž nákup ukončíte. Po potvrzení objednávky vám přijde automatická zpráva o příjmu objednávky do našeho systému. V okamžiku, kdy si náš prodavač prohlédne vaši objednávku, provede její potvrzení - odešle vám zprávu "Vaše objednávka č. …: Rozpracovaná". Informaci o potvrzení objednávky obdržíte elektronickou poštou na Vámi zadanou adresu. Podrobný popis funkcí aplikace a vytvoření objednávky je popsán v podrobném postupu nákupu. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat elektronickou poštou nebo telefonem. Vámi odeslaná objednávka je považována za závaznou.


Platba za zboží a jeho dodání:

Zboží si můžete již druhý den (nebo po telefonické dohodě v den objednání) vyzvednout osobně na provozovně dodavatele nebo je kupujícímu dodáno přepravní firmou, která doručí objednané zboží na kupujícím zadanou adresu. Obvyklá dodací lhůta přepravcem nepřesahuje 5 pracovních dnů, pokud si ji nezvolíte delší. Firma si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách poskytovaných přepravní/spediční  firmou. Zboží je placeno podle způsobu, který si zvolíte v objednávce.


Způsoby provedení platby - registrovaní zákazníci:
1. dobírka - platbu za dodané zboží od vás vybere přepravní firma při doručení zásilky
2. platba bankovním převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude na uvedený e-mail zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka
3. v hotovosti (při osobním odběru na provozovně / výdejním místě dodavatele)
4. jiný po dohodě - platba bankovním převodem po dodání zboží (tuto platbu musí předem schválit dodavatel)

Způsoby provedení platby - Anonymní zákazníci:

1. platba bankovním převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude na uvedený e-mail zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka
2. v hotovosti (při osobním odběru na provozovně / výdejním místě dodavatele)


Způsoby provedení platby - státní a městské instituce:
1. dobírka - platbu za dodané zboží od vás vybere přepravní firma při doručení zásilky
2. platba bankovním převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude na uvedený e-mail zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka
3. v hotovosti (při osobním odběru na provozovně / výdejním místě dodavatele)
4. jiný po dohodě - platba bankovním převodem po dodání zboží(na základě schválené písemné objednávky)

Způsoby provedení platby -
 zákazníci mimo ČR:

1. platba bankovním převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude na uvedený e-mail zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka
2. v hotovosti (při osobním odběru na provozovně / výdejním místě dodavatele)


Ochrana osobních údajů:
Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele prodejny a podléhají ochraně podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží z nabídky jím provozovaných obchodů a kupující s tímto souhlasí. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.Reklamační řád

Základní ustanovení:
- Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží provést jeho kontrolu a případné nedostatky jako poškození obsahu nebo přepravních obalů, nekompletní dodávku, nesprávná sériová čísla a toto vše oznámit prodávajícímu.
- Vady, které existovaly nebo mohly existovat v době předání zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odpovídající péče.
- Kupující uplatňuje reklamaci zboží v místě prodávajícího, kterým je příslušná provozovna - servisní středisko prodávajícího uvedená níže.
- Kupující je povinen v případě reklamace zakoupeného zboží předložit toto včetně veškerého příslušenství a programového vybavení, které bylo se zbožím dodáno. Je-li zboží dodáváno v antistatickém obalu, musí být antistaticky zabaleno i při uplatňování reklamace. V opačném případě nese kupující plnou odpovědnost za škody, které vznikly nebo mohly vzniknout při přepravě a manipulaci z důvodu nekvalitního přepravního obalu.
- Z důvodu nebezpečí poškození zboží při přepravě přijímá prodávající reklamované zboží v originálních obalech (za originální obal lze považovat i obal od identického kusu zboží), přičemž kupující zajistí v dostatečné míře zabalení zboží k převozu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození zboží způsobené přepravou. Kupující zajistí pojištění zboží proti poškození přepravou. Pokud kupující nemá originální obal, zajistí pro zboží náhradní přepravní obal v minimálně stejné kvalitě dostatečnosti ochrany proti poškození jako je původní obal k zařízení. Pokud toto kupující nezajistí nelze provést reklamaci zboží a nelze provést opravu v záruce.
- Při uplatňování reklamace je kupující rovněž povinen předložit dokumenty prokazující oprávněné vlastnictví zboží, zejména daňový doklad a dodací list. Kromě těchto dokumentů musí kupující předložit písemně podrobný popis závady, nebo tento uvést do reklamačního protokolu v případě uplatňování reklamace osobní návštěvou provozovny prodávajícího.
- V případě, že není reklamace uznána za oprávněnou, může prodávající požadovat po kupujícím manipulační poplatek ve výši až 500,- Kč za každý jednotlivý případ.
- Prodávající si vyhrazuje, že dodané zařízení v záruce bude minimálně jedenkrát doručeno k prodejci a bude na něm provedena profylaktická prohlídka  a to nejpozději v polovině záruční doby (cena prohlídky dle aktuálního ceníku servisních prací). Po vzájemné dohodě lze provést profylaktickou prohlídku u kupujícího (náklady spojené s dopravou budou účtovány kupujícímu).
- Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným používáním produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
- Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé při přepravě zařízení.
- Záruční i pozáruční servis (i profylaktické prohlídky) se vždy provádí u dodavatele (na níže uvedené adrese servisního střediska), v případě servisního zásahu u zákazníka (i zařízení v záruční době) objednávající vždy hradí náklady na dopravu servisního technika automobilem z místa servisního střediska do místa servisního zásahu a zpět.

Vznik reklamace: Kupující domluví s prodávajícím způsob předání reklamovaného zboží. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje a hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží v původním obalu.

Vyhodnocení reklamace a opravné kroky prodávajícího:
Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, prodávající na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace.

Odstoupení od smlouvy - vrácení celé zásilky – spotřebitel:
Odstoupení od smlouvy, vrácení celé zásilky, kupující spotřebitel  (soukromá osoba) má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kompletní zásilku - nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování (i všechny součásti dodávky), v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě 14 dní (určující je datum odeslání). 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) kupující podnikatel (nákup na IČ) může v případě, že prodávající smlouvu poruší podstatným způsobem. Jinak záleží vždy na vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Zboží musí být vráceno kompletní a bez poškození. V případě poškození zboží, ochranných plomb na zboží nebo znatelnému nadměrnému používání zboží nelze odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí vráceného zboží k vyřízení. Platba (vrácení peněz) probíhá vždy bankovním převodem na zveřejněný bankovní účet kupujícího.

Neuznání reklamace:
Prodávající není povinen uznat reklamaci za oprávněnou zejména v následujících případech:

- hlášená závada se při testování zařízení neprojevila
- nekompletní zboží, zboží bez originálního obalu
- poškození ochranných prvků zboží (ochranné etikety, záruční plomby a pod.)
- odstraněná nebo nečitelná sériová čísla zboží
- zboží bylo poškozeno živly
- zboží předložené bez příslušných dokumentů a neprokáže-li kupující oprávněné nabytí reklamovaného zboží od prodávajícího (datum a číslo nabývajícího dokladu)
- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zařízení 
- nedodržení profylaktických prohlídek zařízení v záruční době
- opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání - nastala-li u zakoupeného zboží taková změna, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebování. Taková změna nemůže být považována za vadu, pro kterou je zboží reklamováno používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí
- úmyslné i neúmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou
- poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina, atd.) 
- závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací
- poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace
- poškození způsobené nedodržením návodu k používání
- poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno
- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné platné normě ČSN
- v případě zjištění zásahu do zařízení (i jinou servisní firmou)
- změnou SW v zařízení, kterou provedl odběratel nebo třetí osoba (jiná servisní firma)
- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího
- pokud příjemce zásilky neoznámí dodavateli poškození zařízení po převzetí zásilky od přepravce v den převzetí 
- při nefunkčnosti zařízení z důvodů znečištění zařízení při běžném provozu (toto se řeší v rámci profylaktických prohlídek)
- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

V případě, že zákazník odmítne převzít zboží zasílané zpět po vyřízení reklamace nebo nebude zastižen na doručovací adrese v předem oznámený termín bude zboží uskladněno na servisním středisku dodavatele k vyzvednutí zákazníkem. Informace o takto uskladněném zboží bude zveřejněna na stránkách dodavatele a zároveň bude o tomto odeslán zákazníkovi email a to na elektr. adresu zákazníka používanou ke komunikaci vrámci reklamace nebo objednávky zboží. Pokud si zákazník nepřevezme zboží do 12 měsíců, tak bude následně předáno k ekologické likvidaci.


Záruční podmínky:

- na renovovaná (REPASOVANÁ) zařízení poskytujeme záruku 3 - 15 měsíců (uvedeno vždy u zařízení)
- podmínkou záruky pro renovovanou (repasovanou) bankovní techniku je provedení jedné profylaktické prohlídky na zařízení v průběhu záruky a to nejpozději v polovině záruční doby
- záruční servis (i profylaktické prohlídky na zařízeních v záruční době) se vždy provádí u dodavatele (na níže uvedené adrese servisního střediska), v případě servisního zásahu u zákazníka objednávající vždy hradí náklady na dopravu servisního technika vozidlem z místa servisního střediska do místa servisního zásahu a zpět
- dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout servisní zásah u zákazníka a to bez udání důvodů, v tomto případě je vždy servis prováděn na servisním středisku dodavatele
- zákazníkům, kteří zboží pořizují pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem (nákup na IČ).


Tento nákupní i reklamační řád platí při vyzvednutí zboží v provozovně dodavatele (výdejním místě) i při převzetí zboží od přepravce – platnost od 25.5.2021

 

Korespondenční a doručovací adresa (smluvní - výdej / příjem zboží, reklamace, servisní středisko)


BANKOVNI TECHNIKA.CZ
Pavel Jampílek  
Cholenice 118
507 32 Kopidlno

Kontakty:

e-mail: servis@bankovnitechnika.cz 
(e-mail: 
obchod@bankovnitechnika.cz
)
telefon GSM
: + 420 777 196 733


 

 

Obchodní podmínky
 JAMCOM CZ spol.sr.o., IČ: 02875934, DIČ: CZ02875934
(dodavatel)


Nákupní řád

 

Základní informace: 
Základní povinností kupujícího před započetím nákupu je důkladně se seznámit s tímto nákupním řádem, dodacími podmínkami a reklamačním řádem. Ceny zboží v prodejně jsou  uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH), není-li výslovně uvedeno jinak. Při dodání zboží přepravcem je kupujícímu účtován manipulační poplatek - odbavení zásilky a přepravné (případně poplatek za dobírku).


Nákup zboží a vytvoření objednávky:
 
Pokud jste již registrovaným zákazníkem, použijte nejdříve funkci Přihlášení a zadejte své přihlašovací jméno a heslo. Objednáváte-li si v naší prodejně poprvé, budete později vyzváni k zadání identifikačních údajů. Máte-li o zboží zájem bez předchozí prohlídky v naší "kamenné" prodejně, vložte ho do nákupního košíku kliknutím na tlačítko KOUPIT nebo kliknutím na symbol nákupního košíku. Vložením zboží do košíku dáváte souhlas s našimi obchodními podmínkami. Vámi vybrané zboží je od tohoto okamžiku umístěno v košíku, jehož obsah máte možnost kdykoli zkontrolovat kliknutím na košík v záhlaví stránky. Tímto úkonem se přesunete do pohledu Košíku a získáte okamžitě informaci o aktuálním obsahu objednávky. Kliknutím na Pokladnu vyberete způsob platby, dopravy a budete požádáni o potvrzení objednávky, čímž nákup ukončíte. Po potvrzení objednávky vám přijde automatická zpráva o příjmu objednávky do našeho systému. V okamžiku, kdy si náš prodavač prohlédne vaši objednávku, provede její potvrzení - odešle vám zprávu "Vaše objednávka č. …: Rozpracovaná". Informaci o potvrzení objednávky obdržíte elektronickou poštou na Vámi zadanou adresu. Podrobný popis funkcí aplikace a vytvoření objednávky je popsán v podrobném postupu nákupu. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat elektronickou poštou nebo telefonem. Vámi odeslaná objednávka je považována za závaznou.


Platba za zboží a jeho dodání:
 
Zboží si můžete již druhý den (nebo po telefonické dohodě v den objednání) vyzvednout osobně na provozovně dodavatele nebo je kupujícímu dodáno přepravní firmou, která doručí objednané zboží na kupujícím zadanou adresu. Obvyklá dodací lhůta přepravcem nepřesahuje 5 pracovních dnů, pokud si ji nezvolíte delší. Firma si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách poskytovaných přepravní/spediční  firmou. Zboží je placeno podle způsobu, který si zvolíte v objednávce.


Způsoby provedení platby - registrovaní zákazníci:
1. dobírka - platbu za dodané zboží od vás vybere přepravní firma při doručení zásilky
2. platba bankovním převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude na uvedený e-mail zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka
3. v hotovosti (při osobním odběru na provozovně / výdejním místě dodavatele)
4. jiný po dohodě - platba bankovním převodem po dodání zboží (tuto platbu musí předem schválit dodavatel)

Způsoby provedení platby - Anonymní zákazníci:

1. platba bankovním převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude na uvedený e-mail zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka
2. v hotovosti (při osobním odběru na provozovně / výdejním místě dodavatele)


Způsoby provedení platby - státní a městské instituce:
1. dobírka - platbu za dodané zboží od vás vybere přepravní firma při doručení zásilky
2. platba bankovním převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude na uvedený e-mail zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka
3. v hotovosti (při osobním odběru na provozovně / výdejním místě dodavatele)
4. jiný po dohodě - platba bankovním převodem po dodání zboží(na základě schválené písemné objednávky)

Způsoby provedení platby -
 zákazníci mimo ČR:

1. platba bankovním převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude na uvedený e-mail zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka
2. v hotovosti (při osobním odběru na provozovně / výdejním místě dodavatele)


Ochrana osobních údajů:
Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele prodejny a podléhají ochraně podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží z nabídky jím provozovaných obchodů a kupující s tímto souhlasí. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.Reklamační řád

Základní ustanovení: 
- Kupující je povinen neprodleně po převzetí zboží provést jeho kontrolu a případné nedostatky jako poškození obsahu nebo přepravních obalů, nekompletní dodávku, nesprávná sériová čísla a toto vše oznámit prodávajícímu. 
- Vady, které existovaly nebo mohly existovat v době předání zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odpovídající péče. 
- Kupující uplatňuje reklamaci zboží v místě prodávajícího, kterým je příslušná provozovna - servisní středisko prodávajícího uvedená níže. 
- Kupující je povinen v případě reklamace zakoupeného zboží předložit toto včetně veškerého příslušenství a programového vybavení, které bylo se zbožím dodáno. Je-li zboží dodáváno v antistatickém obalu, musí být antistaticky zabaleno i při uplatňování reklamace. V opačném případě nese kupující plnou odpovědnost za škody, které vznikly nebo mohly vzniknout při přepravě a manipulaci z důvodu nekvalitního přepravního obalu. 
- Z důvodu nebezpečí poškození zboží při přepravě přijímá prodávající reklamované zboží v originálních obalech (za originální obal lze považovat i obal od identického kusu zboží), přičemž kupující zajistí v dostatečné míře zabalení zboží k převozu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození zboží způsobené přepravou. Kupující zajistí pojištění zboží proti poškození přepravou. Pokud kupující nemá originální obal, zajistí pro zboží náhradní přepravní obal v minimálně stejné kvalitě dostatečnosti ochrany proti poškození jako je původní obal k zařízení. Pokud toto kupující nezajistí nelze provést reklamaci zboží a nelze provést opravu v záruce. 
- Při uplatňování reklamace je kupující rovněž povinen předložit dokumenty prokazující oprávněné vlastnictví zboží, zejména daňový doklad a dodací list. Kromě těchto dokumentů musí kupující předložit písemně podrobný popis závady, nebo tento uvést do reklamačního protokolu v případě uplatňování reklamace osobní návštěvou provozovny prodávajícího.
- V případě, že není reklamace uznána za oprávněnou, může prodávající požadovat po kupujícím manipulační poplatek ve výši až 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 
- Prodávající si vyhrazuje, že dodané zařízení v záruce bude minimálně jedenkrát doručeno k prodejci a bude na něm provedena profylaktická prohlídka  a to nejpozději v polovině záruční doby (cena prohlídky dle aktuálního ceníku servisních prací). Po vzájemné dohodě lze provést profylaktickou prohlídku u kupujícího (náklady spojené s dopravou budou účtovány kupujícímu). 
- Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným používáním produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. 
- Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé při přepravě zařízení.
- Záruční i pozáruční servis (i profylaktické prohlídky) se vždy provádí u dodavatele (na níže uvedené adrese servisního střediska), v případě servisního zásahu u zákazníka (i zařízení v záruční době) objednávající vždy hradí náklady na dopravu servisního technika automobilem z místa servisního střediska do místa servisního zásahu a zpět.

Vznik reklamace: Kupující domluví s prodávajícím způsob předání reklamovaného zboží. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje a hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží v původním obalu.

Vyhodnocení reklamace a opravné kroky prodávajícího: 
Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, prodávající na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace.

Odstoupení od smlouvy - vrácení celé zásilky – spotřebitel: 
Odstoupení od smlouvy, vrácení celé zásilky, kupující spotřebitel  (soukromá osoba) má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kompletní zásilku - nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování (i všechny součásti dodávky), v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě 14 dní (určující je datum odeslání). 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) kupující podnikatel (nákup na IČ) může v případě, že prodávající smlouvu poruší podstatným způsobem. Jinak záleží vždy na vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Zboží musí být vráceno kompletní a bez poškození. V případě poškození zboží, ochranných plomb na zboží nebo znatelnému nadměrnému používání zboží nelze odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí vráceného zboží k vyřízení. Platba (vrácení peněz) probíhá vždy bankovním převodem na zveřejněný bankovní účet kupujícího.

Neuznání reklamace: 
Prodávající není povinen uznat reklamaci za oprávněnou zejména v následujících případech:

- hlášená závada se při testování zařízení neprojevila
- nekompletní zboží, zboží bez originálního obalu 
- poškození ochranných prvků zboží (ochranné etikety, záruční plomby a pod.) 
- odstraněná nebo nečitelná sériová čísla zboží 
- zboží bylo poškozeno živly 
- zboží předložené bez příslušných dokumentů a neprokáže-li kupující oprávněné nabytí reklamovaného zboží od prodávajícího (datum a číslo nabývajícího dokladu) 
- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba 
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zařízení 
- nedodržení profylaktických prohlídek zařízení v záruční době 
- opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání - nastala-li u zakoupeného zboží taková změna, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebování. Taková změna nemůže být považována za vadu, pro kterou je zboží reklamováno používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí 
- úmyslné i neúmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou 
- poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina, atd.) 
- závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací
- poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace 
- poškození způsobené nedodržením návodu k používání 
- poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno 
- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné platné normě ČSN 
- v případě zjištění zásahu do zařízení (i jinou servisní firmou)
- změnou SW v zařízení, kterou provedl odběratel nebo třetí osoba (jiná servisní firma)
- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího 
- pokud příjemce zásilky neoznámí dodavateli poškození zařízení po převzetí zásilky od přepravce v den převzetí 
- při nefunkčnosti zařízení z důvodů znečištění zařízení při běžném provozu (toto se řeší v rámci profylaktických prohlídek) 
- záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. 

V případě, že zákazník odmítne převzít zboží zasílané zpět po vyřízení reklamace nebo nebude zastižen na doručovací adrese v předem oznámený termín bude zboží uskladněno na servisním středisku dodavatele k vyzvednutí zákazníkem. Informace o takto uskladněném zboží bude zveřejněna na stránkách dodavatele a zároveň bude o tomto odeslán zákazníkovi email a to na elektr. adresu zákazníka používanou ke komunikaci vrámci reklamace nebo objednávky zboží. Pokud si zákazník nepřevezme zboží do 12 měsíců, tak bude následně předáno k ekologické likvidaci.


Záruční podmínky:

- na renovovaná (REPASOVANÁ) zařízení poskytujeme záruku 3 - 15 měsíců (uvedeno vždy u zařízení) 
- podmínkou záruky pro renovovanou (repasovanou) bankovní techniku je provedení jedné profylaktické prohlídky na zařízení v průběhu záruky a to nejpozději v polovině záruční doby
- záruční servis (i profylaktické prohlídky na zařízeních v záruční době) se vždy provádí u dodavatele (na níže uvedené adrese servisního střediska), v případě servisního zásahu u zákazníka objednávající vždy hradí náklady na dopravu servisního technika vozidlem z místa servisního střediska do místa servisního zásahu a zpět
- dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout servisní zásah u zákazníka a to bez udání důvodů, v tomto případě je vždy servis prováděn na servisním středisku dodavatele 
- zákazníkům, kteří zboží pořizují pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem (nákup na IČ).


Tento nákupní i reklamační řád platí při vyzvednutí zboží v provozovně dodavatele (výdejním místě) i při převzetí zboží od přepravce – platnost od 25.5.2021

 

Korespondenční a doručovací adresa (smluvní - výdej / příjem zboží, reklamace, servisní středisko)


BANKOVNI TECHNIKA.CZ
JAMCOM CZ spol.sr.o.  
Cholenice 118
507 32 Kopidlno

Kontakty:

e-mail: servis@jamcom.cz 
telefon GSM: + 420 602 966 777